INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŁACZEWACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WRAZ Z TERMINAMI I SZCZEGÓŁAMI REKRUTACJI.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach informuje, że zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie składania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2023/2024 r., ustala się termin składania pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkół w Gołaczewach, w roku szkolnym 2023/2024 od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 12:00.

Link do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 stycznia 2023r. wraz z załącznikami:

 

Adres strony internetowej dla rodziców:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom 


DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie od 20 lutego do 28 lutego 2023 br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.


Rekrutacja dzieci do publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Gołaczewach na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 1 marca 2023 r. i będzie prowadzona w systemie elektronicznym.

Ważne informacje, terminy i szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdują się w załącznikach.
Link do publikacji o naborze do przedszkoli:

 


Dokumenty związane z rekrutacją:

 


Do pobrania: