Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół w Gołaczewach

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁACZEWACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Gołaczewach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Szymczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 326465646

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach
 • Adres: Zespół Szkół w Gołaczewach ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 326465646

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Gołaczewach, ul Chełmska 8, 32 – 340 Gołaczewy.

 Do budynku prowadzą 4 wejścia (2 od strony północnej oraz 2 od strony południowej). Do trzech wejść prowadzą schody, natomiast wejście główne od strony ulicy Chełmskiej jest wolne od barier architektonicznych w postaci schodów. Poszczególne wejścia nie posiadają podjazdów dla wózków.Nad wejściami nie ma zamontowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W Zespole Szkół w Gołaczewach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Przedszkole w Zespole Szkół w Gołaczewach ul. Chełmska 1, 32 – 340 Gołaczewy.

Do budynku prowadzi  wejście od strony południowej. Do wejścia tego prowadzą schody, które nie posiadają podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma zamontowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępna jest cała dolna kondygnacja przedszkola. W budynku  nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.W Przedszkolu w Zespole Szkół w Gołaczewach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.